fbpx

Personlige forhold i din forretningsplan er dit udvidede CV. Her får din læser mulighed for at lære dig godt at kende, måske uden endda at have mødt dig før.
Du får her en gennemgang af, hvad du skal skrive med og hvordan du gør det. Du får et eksempel med til sidst fra vores fiktive virksomhed Carl’s Bistro og Carls egen Personlige forhold.

Udover at du giver din læser mulighed for at lære dig at kende, giver det dig selv også mulighed for at lære dig selv at kende. Du finder selv ud af, hvad din situation er, hvad din motivation er, hvordan det står til med din økonomi og lærer dine styrker og svagheder at kende.

Sektionen er ikke en nødvendighed, hvis din forretningsplan er til eget brug i virksomheden. Hvis du skal bruge planen til at introducere nye medarbejdere i virksomheden, vil jeg klart anbefale, at du undlader at skrive den.

Derimod skal du have den med, hvis du skal bruge forretningsplanen til at søge finansiering. I det tilfælde skal du lade din læser lære dig at kende. Læseren skal kunne læse, at du har motivationen og evnerne til at kunne blive succesfuld. Og det skader heller ikke, at du uden tvivl vil lære noget om dig selv, mens du skriver om dig selv. Det giver god tid til at reflektere over sig selv.

Hvis I er et team, skal I fortælle hver jeres egen personlige forhold samlet i alle sektioner.

Hent et forretningsplanseksempel!

Og tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Indholdet under Personlige forhold

Der er 12 punkter under Personlige forhold, som du kan tage med i din forretningsplan. Du skal nøje overveje, hvad der er relevant for din læser og hvad der ikke er. Lad endelig være med at undlade noget vigtigt, fordi du ikke vil have at læseren skal finde ud af det. Det kan give bagslag, hvis vedkommende finder ud af det på en anden måde alligevel. F.eks. er det en dårlig idé at undlade at skrive, at man har en dårlig personlig økonomi. Du får ikke lærerens tillid ved at skjule eller direkte lyve om noget. Vær ærlig omkring dine styrker og svagheder.

De 12 punkter er: 

 • Formålet med etablering af virksomheden
 • Uddannelse og erfaring
 • Privatbudget
 • Økonomi
 • Viden om produktet
 • Netværk
 • Forventede arbejdstimer
 • Forventet personlig indtjening de første tre år
 • Arbejdsfunktioner i virksomheden
 • Ejerforhold i virksomheden
 • Vækstplaner for virksomheden
 • Styrker og svagheder

Formålet med etablering af virksomheden

Første delsektion under Personlige forhold. 

Her skal du skrive om din motivation for stiftelsen af din virksomhed. Hvorfor er det lige den slags forretning, du vil starte? Er det en drøm, der skal komme til virkelighed? Og hvor længe har det været din drøm? Er det for at prøve noget nyt? Er det for at komme ud af en dårlig økonomi? Måske har du mistet dit job og har svært ved at finde noget nyt. Eller vil du bare være din egen chef.

Grundene kan være mange, og der er næsten ingen dårlige svar til, hvorfor man starter egen virksomhed. Og de fleste svar er anderledes i forhold til hinanden.

Du behøver ikke kun komme med et svar, der kan være mange svar til det spørgsmål.

Uddannelse og erfaring

Nu tænker mange, at de kan kopiere og overføre deres CV direkte. Lad venligst være med at gøre det. Hvis du absolut vil have dit sædvanlige CV med, så tilføj den som bilag. 

Skriv i stedet din faglige historie i sætninger og i dine egne ord. Det giver dig mulighed for at uddybe din uddannelse og erfaring og gøre din historie personligt. Din læser vil også på den måde føle, at han eller hun lærer dig bedre at kende. 

Privatbudget

Ved at lave et privatbudget får du indblik over, hvor meget du vil komme til at kræve af din virksomhed månedligt. Skær det unødvendige over, undtagen hvis du allerede er sikker på, at du kan tjene mange penge på din forretning.

Af dine poster kan du have husleje, vand og varme, el, gas, ejendomsskatter, vedligehold, renovation, låneafdrag, transportafgifter, brændstof, ejerafgift, leasing, fagforening, A-kasse, forsikringer, TV, internet, mad, sport og fritid, daginstitution/SFO, medicin, osv. 

Økonomi

Du skal have din personlige finanser med i form af eventuel opsparing og hvor meget din økonomi kræver, at du skal hæve fra din virksomhed månedligt. Hvis du har opsparing, skal du fortælle, hvor meget du har sparet op, og hvor stor en del af den, du selv vil skyde ind i virksomheden.

Hvis du har en stor opsparing, men vil kun bruge en større eller mindre af den, så skal du forklare hvorfor. Det kan være, fordi du vil have noget i sikkerhed i tilfælde af at din virksomhed går konkurs eller til uforudsete omkostninger. Hvis du undlader at fortælle hvorfor eller giver en dårlig begrundelse, falder din troværdighed. Og dermed også din chance for at opnå finansiering.

Hvad din økonomi mindst kræver fra din virksomhed har du allerede fundet ud af, da du lavede dit privatbudget. Hvis du har en samlever, kone eller lever med en anden, der kan hjælpe dig med dine regninger og andre omkostninger, skal du allerede have trukket det fra i dit privatbudget. Her under Økonomi kan du forklare, hvorfor dine omkostninger er så lave.

Viden om produktet

Det er en af de store spørgsmål under Personlige forhold. Faktisk i hele din forretningsplan. Har du den nødvendige viden om dit produkt eller ydelse? Det spørgsmål har du nok allerede svaret delvist eller helt, da du skrev om din uddannelse og erfaring. Her i sektionen får du mulighed for at fortælle nærmere i detaljer, hvad din specifikke erfaring og viden om dit produkt er.

Du kan have en uddannelse, der direkte har relation til dit produkt eller ydelse. Du kan have arbejdet i området eller det kan din store passion i fritiden. Det kan også være, at du er med i et team, hvor I har hver jeres egen ekspertise, så I dækker en bred viden om produktet sammen.

Det kan være, at du ikke har tilstrækkelig viden om dit produkt eller ydelse, men vil stadig i gang med at sælge eller producere. I det tilfælde vil jeg stærkt anbefale, at du finder en partner, der kan dække den viden eller selv kommer i gang med at tage en uddannelse, få noget erfaring eller lave dybdegående research. I flere tilfælde kan man lære meget på internettet, men selv det kan desværre ikke være nok.

Hvis du har den nødvendige viden om dit produkt, fortæl hvad din erfaring med produktet er. Hvor lang tid har du arbejdet med den eller været din interesse? Skriv om du har uddannelse, arbejdserfaring, fritidsinteresse eller andet omkring området.

Netværk

Dit netværk kan være afgørende på mange punkter. Vi kan dele dit netværk i tre. Det personlige, det professionelle og det udvidede netværk.

Det personlige er dine nærmeste i dit privatliv. Dine forældre, din samlever/kæreste, familie, venner og måske endda dine børn. Det professionelle er dine medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder, klienter og andre forretningsforbindelser. Dit udvidede netværk kan være alle yderligere, som du ikke har direkte forhold til. Din families venner, dine venners venner, din kones kusines venindes far, osv.

Det sidstnævnte er ikke relevant, hvis du ikke har oprettet samtale med nogen fra dit udvidede netværk. Men det kan godt ske, at en ven af din familie vil hjælpe dig med et eller andet. Så er det selvfølgelig noget, du skal have med. Også af resten af dit netværk, der vil hjælpe til med at realisere din drøm, er relevant at skrive med i dit netværk.

Selv hvis du har intentioner om at kontakte nogen, der kan hjælpe dig, kan det være brugbart at nævne det. Husk, at begrænse til det netværk, der kun har betydning for realiseringen eller driften af din forretning.

Den relevante hjælp, som dit netværk kan give dig, kan være lån, hjælp til at byggeri, flytning, inventar, råd, økonomi og regnskab. Stort set alt, der har noget med din forretning at gøre. Husk at skrive, om hjælpen fra dit netværk vil koste noget eller vil være gratis.

Forventede arbejdstimer

En af de nemme under Personlig forhold, men stadigvæk vigtig. Hvor mange timer forventer du, at du vil arbejde i din virksomhed om ugen? Det første halve år, det første år. Og måske de næste par år. 

Der kan være mange faktorer, man skal tage i betragtning, før man beslutter sig. Hvis du har en samlever eller er gift, vil jeg stærkt foreslå, at du snakker med vedkommende først før du træffer en beslutning. 

Du kan prøve at beregne, hvor mange timer du bruger på din forretning lige nu. Hvis det er højt, normalt fra 60 timer og op, kan du bruge det til din første periode. Hvor meget det kommer til at skifte i fremtiden, afhænger af mange ting. Nogle steder arbejder man mere, andre mindre og selvfølgelig nogle steder, hvor arbejdstimerne ikke ændrer sig. 

Du kan tænke over, hvor meget tid du vil bruge det i fremtiden. Men vær sikker på at du bruger nok tid op til stiftelsen og i starten af din virksomheds levetid. 

Forventet personlig indtjening de første tre år

Det første år har du allerede svaret på under Privatbudget og Økonomi. Men du skal også gerne have de nærmeste år med. Det viser dine læsere, hvad dine forventninger til din virksomhed er. Det giver også dig selv indblik af, hvad du selv forventer af din forretning. 

Hold det som altid realistisk, men også gerne ambitiøst. Hvis du har urealistiske forventninger, falder din troværdighed drastisk. Som det er tilfældet i mange punkter i din forretningsplan.

Hvis du laver et driftsbudget på tre år, i stedet for et, kan du bruge det som grundlag for dine forventninger.

Arbejdsfunktioner i virksomheden

En af de vigtige sektioner under Personlige forhold. Hvad forventer du skal være dine arbejdsfunktioner i din virksomhed? Hvis du har et team, skal I beskrive hver jeres egne funktioner. Om du er alene eller I er et team, kan det være, at du/I vil outsource nogle funktioner i din virksomhed. Eller selv stå for det hele.

Ved teams: Hvem er lederen? Hvordan træffer I de store beslutninger? Hvem står for produktudvikling, salg, markedsføring, bogføring, kundesupport, osv. Beskriv i detaljer, hvordan funktionerne er fordelt og skriv hvorfor de er fordelt således.

Mange finder hurtigt en ekstern bogfører. De fleste har svært ved det område og det er forståeligt. Bogføring kan være en jungle, hvis man ikke har erfaring i området. Det samme gælder med markedsføring.

Du skal finde en balance mellem det, du vil sende videre, og dit budget. Du kan ikke sende opgaver til eksterne virksomheder, hvis du ikke har råd til det. Men du skal også finde en balance mellem din arbejdsbyrde og din evne til at klare byrden. Man kan kun klare så meget selv. Hvis du ikke har råd til eksterne virksomheder, selvom det er nødvendigt, overvej at finde en partner.

Ejerforhold i virksomheden

Endnu en vigtig delsektion under Personlige forhold. Den er ikke nødvendig, hvis du selv ejer virksomheden 100 procent. Ved flere ejere skal du skrive, hvordan ejerforholdet er i virksomheden. 

Skriv i procenter, hvem der ejer hvor stor en andel af virksomheden.

Vækstplaner for virksomheden

Du skal her fortælle om, hvad dine egne drømme om virksomheden er. Hvor langt forestiller du dig, at din virksomhed er nået om 5 år? Eller om 10 år? Hvad er dine personlige forhåbninger til diverse områder i din virksomhed?

Du kan fortælle om én specifik drøm eller om flere. Det kan være at din virksomhed skal have nået en vis omsætning efter 5 år. Måske har du drømme om antallet af medarbejdere. Antal butikker i forskellige steder i landet eller måske udlandet. Det kan være din virksomheds funktioner, f.eks. en tømrer, der tilføjer en VVS-funktion eller andet. Måske vil du begynde at sælge dit produkt i forskellige landsdele eller byer.

Hold det endnu engang realistisk, men samtidigt også ambitiøst. Fortæl, hvordan du forestiller din drøm skal blive til virkelighed. Og uddyb, hvis muligt. F.eks. er din drøm måske, at din virksomhed skal have 50 ansatte om 5 år. Hvad bliver de 50 ansattes funktioner? Hvordan når du så langt?

Hvis du er med i et team, skal I finde på fælles vækstplaner og beskrive dem. 

Styrker og svagheder

Sidste delsektion under Personlige forhold. Delsektionen vil vise din selvindsigt og selvfølgelig vise, hvad dine styrker og svagheder er.

Overvej grundigt, hvad du er god til og hvor der er brug for forbedring. Og hold det selvfølgelig relevant for din forretning. Dine styrker er vigtige, men det er også vigtigt, at du selv kan se dine faglige svagheder. Find dem og tænk over, hvordan du kan flytte de svagheder.

Dine personlige svagheder og styrker kan være ledelsesevner, kreativitet, mentalitet, uddannelse, erfaring, samarbejdsevner og mange andre punkter.

Eksempel fra forretningsplanen af Carl's Bistro

Personlige forhold 

Formålet med etablering af virksomhed

Der er et par hovedformål med mit ønske om etableringen af denne bistro. Det første er rene egoistiske ønsker, først og fremmest mit livslange mål at være min egen chef. At være selvstændig har for mig altid været et symbol på en forhøjet levestandard, omend man arbejder ikke så normale arbejdstider, hvilket altid styrker min motivation, så jeg arbejder hårdere for at nå mit mål.
Det andet er simpelthen passion for madlavning og økologi!

Uddannelse og erfaring

Jeg er uddannet gastronom med speciel, personlig interesse i økologi. Jeg har de sidste 15 år arbejdet hovedsageligt som kok, siden jeg blev færdig med min uddannelse, men har også erfaring i at betjene gæster og ledelse af tjenere og kokke. 

Privatbudget

Husleje
6.000 kr. 
El, vand og varme
1.000 kr. 
Dagpleje/SFO
2.000 kr. 
Mad
2.000 kr. 
Billån          
2.500 kr. 
Diverse
1.500 kr.

I alt 15.000 kr.

Samlet bruger min familie, bestående af min kone og vores to børn, samlet set omkring 15.000 kr. på husleje, mad, tøj og diverse om måneden. Min kone har et godt job og får en god løn og kan derfor dække alle omkostninger. Kravet til min personlige indtægt fra bistroen vil derfor være lavt.

Økonomi

Jeg har en opsparing på 250.000 kr., hvor jeg vil bruge 200.000 kr. på stiftelsen af bistroen. Resten vil spares som sikkerhed for min personlige indkomst. Som skrevet under Privatbudget, kræver min familie en indtægt på 15.000 kr. om måneden efter skat. Det beløb vil min kone dække i en periode, indtil virksomheden tjener nok til at jeg kan begynde at hæve løn. 

Viden om produktet

Min erfaring og uddannelse taler for sig selv, at jeg har indgående viden om de mad- og drikkevarer, bistroen skal sælge. Selvom jeg ikke har udelukkende arbejdet med økologiske varer, har det været min personlige interesse i fritiden de sidste mange år. Derfor vil jeg selv mene at jeg har mere viden om økologiske madvarer end den almindelige forbruger.

Netværk

Mit professionelle og personlige netværk er fyldt med folk fra det gastronomiske miljø. Netværket er jeg i daglig kontakt med, hvor vi diskuterer forskellige spørgsmål indenfor madverdenen. De fleste kender til mine planer om at stifte min egen bistro, hvor alle stort set har været støttende og kommet med en masse input. Den vigtigste har været min nuværende chef, som støtter mig helt igennem og vil hjælpe til med det praktiske og det økonomiske indtil jeg kan klare det selv. Hans hjælp vil være gratis. 

Forventet personlig indtjening de første tre år

Det første år vil jeg ikke hæve noget personligt. De efterfølgende år vil jeg hæve henholdsvis 20.000 og 30.000 kr. om måneden.

Forventede arbejdstider

Jeg forventer at forberedelserne til åbningen og det første år af bistroens levetid vil kræve mange timers arbejde fra mig. Mine forventninger er, at jeg kommer til at arbejde op til 70 timer ugentligt uden ferie. Det er min kone indstillet på og støtter mig fuldt ud i min beslutning.

Arbejdsfunktioner

Jeg vil i samarbejde med min nuværende chef, stå for forberedelserne til åbningen af bistroen. 14 dage før åbningen vil jeg ansætte en overtjener, der skal hjælpe mig med at forberede det praktiske og vedkommende skal stå for finde tjenere og hjælpe mig med at finde kokke og køkkenmedhjælpere.
Min nuværende chef vil oplære mig i bogføring og regnskab, så jeg kan klare det selv.
Når bistroen er åbnet, vil jeg stå for den daglige drift i samarbejde med overtjeneren og vil selv være chefkok og bestyrer.
Bogføring og markedsføring vil jeg selv sørge for mindst et år.

Vækstplaner for virksomheden

Den første restaurant i Esbjerg skal bruges som en prøve, der skal danne grundlag for flere restauranter i alle storbyer i Danmark. Målet er, at Carl’s Bistro nr. 2 vil åbne indenfor 2 år i København. Derefter vil jeg åbne mindst en ny restaurant hvert år de næste fem år. Og derefter er det drømmen, at jeg kan åbne i to lokaliteter årligt. 

Styrker og svagheder

Mine største styrker er uden tvivl min viden indenfor gastronomiverdenen og økologiske produkter. Jeg kender til det nyeste indenfor økologiske produkter og ved hvad folk i miljøet efterspørger. Udover det har jeg erfaring i ledelse, hvor jeg har været chefkok de sidste 5 år.
Min største svaghed er, at jeg ikke kender meget til at styre og lede en virksomhed, men ved hjælp af min nuværende chef er jeg sikker på, at jeg kan lære det.” 

Afslutning

Du behøver ikke at have Personlige forhold med i din forretningsplan, hvis planen er til eget brug. Men nødvendigt, hvis den er til ekstern brug, f.eks. ved finansieringssøgning.

Personlige forhold giver dig mulighed for at selvreflektere. Skriv den, selvom den ikke skal med i din forretningsplan. Det giver dig god mulighed for at lære dig selv at kende. Finde dine styrker og svagheder. Dine styrker skal udnyttes og dine svagheder forbedres og omdannes til styrker.

Overvej nøje, hvilke delsektioner er relevante i din situation. Du behøver ikke at have alt med, hvis det ikke er nødvendigt.

Husk at være ærlig omkring din person og situation. Hvide og små løgne kan blive opdaget. Og hvis de bliver opdaget, falder hele forretningsplanens og din troværdighed kraftigt.  

Eksterne links

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!