Startup Consultings forretningsbetingelser

Seneste opdatering: 25.01.2021

1. Generelle oplysninger

1.1
Startup Consulting v/Ole Kristiansen
CVR. nr.: 35373160
Telefon: +45 93 94 66 50
[email protected]
Bakkedraget 91
6650 Brørup

1.2

Ved kunden forstås den person eller selskab, der har indgået aftale med Startup Consulting

1.3

Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for de ydelser, som Startup Consulting leverer og som kunden til enhver tid har bestilt hos Startup Consulting, medmindre andet er aftalt mellem partnerne.

1.4

Forretningsbetingelserne gælder uanset om kunder bestiller Startup Consultings ydelser skriftligt, mundtligt, telefonisk, via e-mail eller på en anden måde uanset kommunikationsform.

2. Aftalens parter

Ved parterne forstås kunden og Startup Consulting, der begge er ansvarlige for at vilkårene i henhold til nærværende forretningsbetingelser overholdes.

3. Ydelser

3.1

Ved ydelser forstås Startup Consultings tilbud til sine kunder på dens hjemmeside, www.startupconsulting.dk.

3.2

Startup Consulting påbegynder levering af ydelsen, når den aftalte tid til rådgivningen starter.

4. Priser og betaling

4.1

Alle priser, der er lagt på Startup Consultings hjemmeside, www.startupconsulting.dk, er anført i danske kroner.

4.2

Priserne er anført uden moms.

4.4

Ved bestilling, om det er skriftligt, mundtligt, telefonisk, via e-mail eller på en anden måde uanset kommunikationsform, skal kunden have betalt den valgte ydelses hele beløb senest 24 timer før ydelsens aftalte levering eller efter det mundtligt eller skriftligt aftalte tidspunkt.

5. Fortrolighed

5.1

Startup Consulting er forpligtet til at behandle alt materiale og alle oplysninger, herunder også den udførte ydelse, fuldkomment fortroligt.

5.2

Startup Consulting må ikke, uden at have indhentet mundtlig eller skriftlig tilladelse hos kunden, omtale eller dele information om kunden med tredjepart.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1

Startup Consultings ansvar for rådgivningsydelser omfatter ikke forhold, der ikke kunne forudses på tidspunktet for ydelsens levering eller indgåelse af aftale med kunden.

6.2

Startup Consulting er ikke ansvarlig over kundens egne handlinger foretaget efter rådgivningen er leveret i de virkeområder, som rådgivningen er leveret under, herunder kundens egne fejl ved udførsel af handlinger, som Startup Consulting har givet i råd.

6.3

Startup Consulting kan ikke stilles til ansvar, hvis kunden ikke når de erhvervsmæssige mål, som kunden selv er gået med til ved rådgivningen. Kunden er således fuldstændig og alene ansvarlig for at nå de, ved rådgivningen satte, erhvervsmæssige mål.

7. Afbestilling og fortrydelse

7.1

Kunden kan til enhver tid afbestille visse tidsbestemte ydelser ved at kontakte virksomheden skriftligt eller mundtligt, før rådgivningen er leveret, under disse forhold:

  1. Ved afbestilling af ydelsen over 24 timer før aftalt tidspunkt, får kunden 100% af det forudbetalte beløb refunderet.
  2. Ved afbestilling under 24 timer før aftalt tidspunkt, får kunden 75% af det forudbetalte beløb refunderet.
  3. Ved afbestilling efter det mellem parterne aftalt levering for ydelsen tidspunkt eller ved kundens egen bevidste undgåelse af deltagelse i leveringen af ydelsen, har kunden kun krav på 50% af det forudbetalte beløb refunderet.
  4. Kunden vil altid kunne få 100% af det forudbetalte beløb ved alvorlig sygdom eller force majeure, uanset hvis det aftalte tidspunkt for levering af ydelsen er overgået.

7.2

Kunden har ikke fortrydelsesret for ydelser, hvori ydelsen allerede er påbegyndt af Startup Consulting, hvis ikke andet er blevet aftalt skriftligt.

8. Behandling af persondata

8.1

Persondata delt af kunden med Startup Consulting, bliver udelukkende brugt til at udføre ydelsen, hvis ikke andet er aftalt mellem kunden og Startup Consulting.

8.2
Startup Consulting er forpligtet til at behandle kundens persondata ansvarligt og deler dem ikke med tredjepart uden kundens udtrykkelige accept gennem skriftlig eller mundtlig tilladelse.

8.3
Startup Consulting forpligter sig til at aldrig sælge kundens persondata videre til tredjepart.

9. Ændring af forretningsbetingelser

Startup Consulting har ret til at ændre forretningsbetingelserne ensidigt og til enhver tid

10. Klager

Kunden kan klage til Startup Consulting om virksomhedens ydelser med 30 dages frist. Klagerne kan gives mundtligt eller skriftligt, efter kundens eget valg.

11. Lov og værneting

Startup Consulting er underlagt dansk lov. Alle eventuelle tvister mellem kunde og Startup Consulting skal igennem dansk domstol.

Startup Consulting