brug din forretningsplan som virksomhedens handlingsplan

Brug din forretningsplan som virksomhedens handlingsplan

De allerfleste iværksættere, der har fået skrevet forretningsplaner, bruger dem ikke som handlingsplaner. Det er faktisk spild af potentiale, da korrekt brug af forretningsplaner faktisk fører til mere succesfulde forretningsplaner.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Pinterest
Print

En undersøgelse med over 11.000 virksomheder, har vist, at virksomheder med forretningsplaner, som de bruger, er mere succesfulde, end dem, der ikke har planer. En anden undersøgelse viste, at dem med forretningsplaner og bruger dem, vækster 30% hurtigere, end dem uden. Og en tredje undersøgelse viste, at hurtigtvoksende virksomheder med vækst på over 92% årligt, bruger forretningsplaner.

Og mange andre undersøgelser viser det samme. Så hvis du ikke var overbevist om korrekt brug af en forretningsplans potentiale, er du forhåbentligt på rette vej nu.

Mange ved ikke, hvad en forretningsplan er, når de starter deres virksomheder. Og endnu flere ved ikke, hvordan de laver en. Og når de endelig får en rådgivningsvirksomhed som Startup Consulting til at lave en for dem, er det ofte kun til banken for at skaffe en erhvervskonto, mens planen får lov til at forsvinde derefter uden brug. 

Men du kan gøre det anderledes og bruge din forretningsplan som en faktisk handlingsplan. Og dermed også sikre din virksomheds trivsel.

Relateret: Skriv din egen forretningsplan | Inklusivt eksempel

Husk forskellen mellem overordnede mål og delmål

smart-mål

En handlingsplan uden en generel retning er ikke brugbart. Og en handlingsplan med en generel retning, men uden mindre handlinger, der understøtter den, er heller ikke brugbart.

Forestil dig en overordnet mål om at lave et hus. Det kan være, at du allerede har en plan om, hvordan den skal se ud set udefra. Men hvis du ikke har en specifik plan, her en plantegning, bliver det svært at udføre den. Og herefter følger handlingerne fra en handlingsplan. Som kan være at lægge fundamentet af huset først.

Så husk at lave overordnede mål først, som kan være:

 • Blive den største butik i lokalområdet
 • Sælge for 1.000.000 kr. det næste år
 • Blive til den ledende aktør i hele markedet

Der kan være mange forskellige overordnede mål. Lav dem helt specifikt for din unikke situation.

Derefter skal du have lave delmål til dine overordnede mål:

 • Sælge for 1.000.000 kr. det næste år:
  • Ansætte 1 sælger
  • Øge produktionen
  • Få flere samarbejdspartnere


Relateret: Skabelon til forretningsplan

Brug SMART-metoden til dine mål

smart-mål

Eksemplerne ovenover er ikke defineret godt nok til at du kan gøre noget over det. En metode, der bliver brugt til formålet, er SMART-metoden:

 • (S) Specifikt: Målet skal være så specifikt som muligt.
 • (M) Målbart: Målet skal have kvantitet.
 • (A) Achievable – Opnåelig: Målet skal være opnåeligt.
 • (R) Realistisk: Du kan være ambitiøs, men det skal også være realistisk.
 • (T) Tidsbaseret: Der skal være en tidsramme og deadline for målet.

Ved brug af SMART-metoden, kan du gøre dine mål klar til handlingsplanen. For de bliver defineret på bedst mulige måde, så det ikke er svært længere at forestille sig, hvilke handlinger der skal til for at nå målene.

Lad os tage det første eksempel. Det eneste definerbare ved målet, er at vedkommende vil blive til den største butik i lokalområdet. Men der dukker flere spørgsmål der, end hvad vi får af svar, fra det mål. Et bedre mål efter SMART-metoden ville se sådan her ud:

 • Vores butik skal blive til den førende detailhandelbutik målt på omsætning i Brøndby indenfor 5 år.

Det blev lige pludselig meget mere håndgribeligt, ikke? Så har du noget at sigte efter og arbejde hen imod. Og det kan blive mere specifikt, for omsætningen kan du også sætte tal på. Og det skal fortsætte på den måde med delmålene. Delmålene i dette tilfælde kan være flere varer (specifikke) på hylderne, specifikt antal ansatte efter tidsperioder, osv., der alle sammen hjælper butikken med at nå målet.

Og her kommer din handlingsplan ind i billedet. Hvis dine overordnede mål er dine strategier og delmålene dine taktikker, er din handlingsplan den operationelle del. Det er her, du skal i gang med de specifikke opgaver.

Din virksomheds handlingsplan

din virksomheds handlingsplan

For at gøre din virksomheds handlingsplan så godt som muligt, er der nogle krav til den. Den skal kunne svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad? – Den handling, som skal udføres.
 • Hvem? – Personen eller afdelingen, der skal udføre handlingen.
 • Hvor? – Detaljer om, hvor handlingen skal udføres.
 • Hvornår? – Tidsspecifikt deadline for, hvornår handlingen skal udføres.
 • Hvor meget? – En budget for, hvor meget handlingen skal koste maks.

Disse spørgsmål sikrer dig, at det bliver så defineret som overhovedet muligt. Tænk SMART-metoden med ekstra faktorer.

Her skal du som nævnt helt ned i dine operationelle planer. Sådan her kan det se ud på en simplificeret måde:

 • Vores butik skal blive til den førende detailhandelbutik målt på omsætning i Brøndby indenfor 5 år.
  • 100 nye varer på hylderne hvert år
   • Butiksuddeleren bestemmer, hvilke kategorier de 100 nye varer skal deles i
   • Souschefen bestemmer, hvilke produkter specifikt skal købes
   • Souschefen sørger for at finde plads til de nye varer i butikken
   • Uddeleren laver en vurdering efter hvert år, hvordan det er gået med de nye varer, og træffer en beslutning om hvilke varer skal droppes

Her har vi fået vores overordnede mål, en enkelt delmål og en specifik handlingsplan. Der kan være endnu flere delmål og under dem også flere handlingsplaner, der allesammen skal sørge for at det overordnede mål bliver nået.

Relateret: Her finder du hjælp til forretningsplan

Startup Consulting