Automatiseret ESG-Data og deres betydning for investeringsbeslutninger

Automatiseret ESG-Data og deres betydning for investeringsbeslutninger

Dette indhold er sponsoreret.

ESG-data (Environmental, Social og Governance) er data, der måler virksomheders miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige praksis. Dette giver investorer mulighed for at få en bedre forståelse af deres investeringer, hvor man ikke kun kigger på økonomiske nøgletal, men også vurdere et selskabs samlede bæredygtighed, sociale ansvar og ledelsesmæssige udførelser.

Automatiseret ESG-data – også kendt som Automated ESG data på udenlandske markeder og sider – hjælper altså investorerne med at træffe informerede beslutninger ved at give dem adgang til omfattende og vigtig data. Disse data kan hjælpe med at identificere virksomheder, der har størst potentiale for en langsigtet succes ud fra forskellige kriterier, såsom økonomisk ydeevne og ledelsespraksis samt bæredygtighed og socialt ansvar. Det er især vigtigt at arbejde med ESG-data som startup-virksomhed, hvis man søger kapital eller en investering fra en investor. Derfor kan det være relevant som startup at få kigge hele sin forsyningskæde igennem og stræbe efter få fastlagt en god ESG-rapport.

Relateret: En backup strategi med beskyttelse af virksomhedens data

Automatiserede ESG-data – hvad er de store fordele?

Automatiserede ESG-data har mange fordele. For det første giver automatiseret ESG-data mulighed for at overvåge og analysere miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige data på et meget dybere niveau. Dette betyder som tidligere nævnt, at investorerne kan kigge på mere præcise oplysninger om de selskaber, de vurderer at investere i. Dette giver dem mulighed for bedre at kunne risikovurdere en investering samt identificere potentielle problemer eller udfordringer, der kan have indflydelse på den langsigtede succes.

Ydermere er automatiseret ESG-data også meget nyttigt til at sammenligne forskellige selskabers performance på miljø-, social- og ledelseområdet. Dette giver investorerne mulighed for hurtigt og effektivt at sammenligne forskellige selskabers ydeevne indenfor disse områder. Derfor bør man som startup-virksomhed også kigge ind i og analysere, hvordan ens konkurrenter arbejder med ESG-data, og hvordan man kan forbedre ens egen ESG-data, således ens egen virksomhed bliver det oplagte valg til en investering.

Hvad er forskellen på ESG og CSR?

ESG er et begreb, der bruges til at beskrive de tre vigtigste områder af ansvarlighed i virksomheder, som omfatter miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter af en virksomheds aktiviteter. CSR står for Corporate Social Responsibility og er et bredere begreb, der dækker over alle former for ansvarlig adfærd fra en virksomheds side. Dette inkluderer alt fra miljøbeskyttelse og bæredygtig produktion til god arbejdspraksis og samfundsansvar overfor medmennesker. Mens ESG fokuserer på de tre vigtigste aspekter af ansvarlig adfærd, så dækker CSR over alle former for ansvarlig adfærd, som en virksomhed kan tage sig af.

Derudover benyttes ESG oftest til at tilfredsstille én bestemt interessent af mennesker, f.eks. investorer, mens CSR har fokus på at tilfredsstille en bred vifte af interessenter, f.eks. myndigheder, forbrugerne, leverandører, investorer osv.

Læs også: Optimer arbejdsstrategien i din virksomhed

Startup Consulting