Risikovurderingens betydning for din ansøgning om erhvervskonto

Risikovurderingens betydning for din ansøgning om erhvervskonto

Denne artikel er sponsoreret.

Har du startet ny virksomhed, eller skal du af andre årsager bruge en erhvervskonto? Så vil du sandsynligvis hurtigt opdage, at ansøgningsprocessen er mere kompliceret end en traditionel privat bankkonto.

Den primære årsag til dette er, at bankerne skal foretage en mere dybdegående risikovurdering af din virksomhed, inden at de kan tilbyde dig en erhvervskonto. Lige netop denne risikovurdering kommer vi til at beskrive her i artiklen, for at du kan blive klogere på, hvad den betyder for din erhvervskontoansøgning.

Risiko for hvidvask

Det handler især om hvidvask, når bankerne stiller krav til deres erhvervskunder. Med de seneste års øgede fokus på området og indførslen af en strengere hvidvasklov, er kravene til bankernes risikovurdering også blevet strengere.

Når du ansøger om en erhvervskonto, vil banken derfor undersøge følgende faktorer, som anses som værende drivende for risikovurderingen:

  • Typer af kunder
  • Typer af produkter og ydelser
  • Typer af salgskanaler
  • Geografi

Vi vil nedenfor kort gennemgå hver af disse faktorer med henblik på at forklare, hvad bankerne kigger efter i deres risikovurdering.

Kundetyper

Når vi taler om kundetyper, vil det for banken handle om at vurdere risikoen forbundet med de kunder, du servicerer.

Her vil de typisk være særligt opmærksom på virksomheder, der sælger til kunder, der betaler med kontanter, eller til kunder, der beskæftiger sig med brancher eller produkter, der klassificeres som værende høj-risiko for hvidvask.

Det kan eksempelvis være restauranter og barer fordi, de bruger kontanter, eller kasinoer og vekselerer, fordi de kan være særligt attraktive for personer, der ønsker at hvidvaske penge.

Produkter og ydelser

Som virksomhed tilbyder du et produkt eller en ydelse. Karakteren af disse kan være afgørende for, hvor svært eller let det er for dig at få en erhvervskonto.

I forlængelse af afsnittet ovenfor om kundetyper, er det naturligt, at valutaveksling og andre økonomisk baserede ydelser generelt betragtes som værende i høj risiko for hvidvask.

Salgskanaler

Salgs- og leveringskanaler kan bidrage til, at man som virksomhed vurderes til at være i højere risiko for hvidvask.

Det kan eksempelvis være, hvis der handles med virksomheder gennem anonyme kanaler, der gør det svært at vide, hvem kunden reelt set er. Det kan også være i situationer, hvor produkter eller ydelser leveres af eksterne parter, eller hvor der ikke er fysisk kontakt mellem din virksomhed og kunden.

Geografi

Hvis du som dansk virksomhed primært handler med kunder i EU, er der generelt ikke den store grund til nervøsitet for denne del af risikovurderingen. Handler du derimod med lande uden for EU, vil det være et opmærksomhedspunkt fra banken.

De vil især være interesserede i, hvorvidt du har kunder eller leverandører i et eller flere af de lande, der af EU vurderes som værende højrisikotredjelande. Det tæller i skrivende stund lande som Afghanistan, Gibraltar, Panama, Nordkorea, m.fl.

Placeringen på denne liste kommer sig af, at landene, ifølge EU, ikke lever op til tilstrækkelige standarder inden for hvidvasklovgivning.

Næsten alle kan få en erhvervskonto

Boner din virksomhed ud på en eller flere af ovenstående områder, vil det sandsynligvis betyde, at du ikke bare lige får en erhvervskonto fra den ene dag til den anden. Når det så er sagt, så er det vigtigt at huske, at alle virksomheder som udgangspunkt kan få en erhvervskonto.

Det kræver blot, at man er opmærksom på risikoområderne, og tydeligt kan redegøre for, hvad man gør for at reducere risikoen for hvidvask. Det kan være et stort arbejde, så har du en helt nystartet virksomhed, der driver et crypto-baseret kasino med kunder i Afghanistan, vil du skulle kæmpe en brav kamp for at blive godkendt.

I mindre ekstreme tilfælde vil det dog primært være et spørgsmål om at kunne forelægge banken tilstrækkeligt med beviser, procesbeskrivelser osv., til at de vurderer, at risikoen for hvidvask er inden for rammerne.

Relateret: Kan du ikke få en erhvervskonto? Det her skal du gøre

Startup Consulting